Från järnålder och jaktslott till modernt hotell

Låsta Säteri har anor långt tillbaka i tiden. Följ med på en historisk resa, genom nästan 2 000 år. Se också hur Låsta Gårdshotell blev till – från ladugård och svinstall till modernt hotell!

År 300–400 efter Kristus kommer de första människorna till marken som i dag omger Låsta Säteri. Det är under folkvandringstiden, strax före järnåldern. I dag finns flera fornlämningar från deras gravar och boplatser.

Under första halvan av 1600-talet uppförs huvudbyggnaden på Låsta, den som finns kvar än i dag. Låsta gård får sedan säteristatus år 1662, med över 800 hektar mark.

På 1600-talet kallas också Låsta för Drottning Kristinas jaktslott. Drottning Kristina (1626–1689) vistades nämligen mycket i och kring Strängnäs när hon jagade. Enligt uppgift bodde hon då just på Låsta Säteri!

Låsta Säteri försörjer ett helt mindre samhälle ända fram till slutet av 1800-talet. Under 1900-talet minskar jordbruket och gården blir en anläggning för olika förråd och förvaring.

Familjen Wetterberg köper Låsta Säteri år 2005. Då består gården av 12 hektar mark, som delvis används för vinterförvaring av fritidsbåtar. Mangårdsbyggnaden har förändrats genom åren men många originaldetaljer finns kvar, såsom vackert nötta furugolv och takmålningar.

Att driva någon form av pensionat/rum & frukost har länge varit en dröm för oss i familjen Wetterberg. År 2007 bestämmer vi oss. Ritning och planering tar fart och vi ansöker om diverse tillstånd.

I maj 2008 börjar förvandlingen av en 400 kvadratmeter stor byggnad – från ladugård och svinstall till en gästbyggnad med rum, badrum och gemensamma utrymmen. Nu följer en intensiv tid med ombyggnad och renovering. Läs mer här >

Den 18 oktober 2008 kommer de första gästerna till Låsta Rum & Frukost. Den officiella invigningen med öppet hus äger sedan rum den 6 november.

År 2013 inreder vi även övervåningen i byggnaden. Sex rum tillkommer, med ytterligare 16 bäddar. Nu bygger vi också en stor konferenslokal med tillhörande kök. Ett nytt panoramafönster ger utblick mot åker och äng.  

Renoveringen startade den 1 maj 2008, med Xentrix AB som totalentreprenör. Vi började utvändigt med hängrännor och stuprör. Sedan bilades det gamla betonggolvet med gödselrännor etc ut, för att ge plats åt isolering och ett gjutet betonggolv med golvvärme.

Totalt fanns 12 pelare/stolpar som höll upp taket. Av dessa var några tvungna att flyttas ut, medan övriga gick att ”gömma” i väggarna. Endast en fick vara kvar och kläddes in med gips.

Ytterväggar och tak isolerades och vissa delar byttes ut. Innerväggar restes och dörrar sattes in.

Sedan började den roliga biten – den synliga! Föder, dörrkarmar, väggpanel, dörrar, handtag, köksinredning och toaletter kom på plats. Många beslut och många val … I mitten av oktober kunde vi börja inreda med möbler, för att ta emot de första gästerna den 18 oktober: fem familjer från Stockholm.

Den 6 november var det officiell invigning. Förvandlingen från ladugård till hotell var ett faktum!